• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Tryb działania Przedszkola nr 366 określają w szczególności następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611),
 • Ustawa Karta nauczyciela ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203),
 • Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 25 stycznia 1996 r. (Dz. U. Nr 107z 2000 r. poz. 1128),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649)

Statut Przedszkola nr 366

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.